Portfolio
Realizacje -  Polrez
Projekt wykonywany dla Polrez łączy w sobie kilka elementów, z których każdy wymagał osobnej analizy i uważnej implementacji. W skład produktów wymienić należy: stronę główną serwisu, system zarządzania kontentem oraz tak zwane strony generowane. Celem systemu jest zgrupowanie klientów biznesowych i umożliwienie im poszerzenia swojej oferty o innowacyjny sposób docierania do własnych klientów.
 
Strona główna Polrez jest z jednej storny miejscem prowadzenia działalności B2B. Nowi klienci są w stanie utworzyć sobie własne konto w systemie. W ramach konta, każdy użytkownik definiuje nazwę domeny, która następnie zostanie mu przypisana. Strona główna Polrez oferuje również elementy funkcjonalne B2C - każdy internauta ma możliwość przeszukania bazy klientów pod określonymi kryteriami wyszukiwania. Oferty klientów systemu Polrez prezentowane są w sposób zbliżony do innych branżowych serwisów tego typu.
 
Nazwa domenowa, która przypisywana jest do klienta w momencie rezerwacji, jest wykorzystywana również w drugim produkcie wchodzącym w skład systemu - panelu zarządzania. Klient otrzymuje w pełni funkcjonalny CMS do zarządzania treścią, cenami czy zdjęciami (grupowanymi w galerie). Jednocześnie daje możliwość przeglądania zgromadzonych danych odnośnie własnych klientów, pozyskanych dzięki systemowi. Oferuje szczątkowe funkcje księgowe, umożliwiając wgląd w rachunki oraz faktury.
 
Najważniejszy ze wszystkich jest trzeci produkt - strona generowana. Ideą stron generowanych jest budowanie w pełni funkcjonalnych stron internetowych na jednym, wspólnym szablonie. Każda strona generowana znajduje się pod wybranym adresem domenowym, umożliwia przeglądanie danych wprowadzonych przy użyciu panelu czy przeglądanie galerii. Strony generowane dają docelowym klientom możliwość dokonywania rezerwacji on-line oraz korzystania z płatności on-line.
 
W połowie lipca 2009 roku wdrożony został panel zarządzania systemem. Panel powstał zgodnie z metodyką FLEX-TECHnology. W skład wdrożonych modułów wchodzą: moduły prezentacji danych oraz modyfikowania danych, moduły wysyłki wiadomości e-mail oraz SMS. Panel stanowi potężne narzędzie do zarządzania treścią (CMS) oraz relacjami z klientami (CRM) i dostawcami (SRM).
 
Wszystkie cztery produkty łączą się w projekt w całości zaprojektowany i zaimplementowany przez Mobile Solutions.
 
 
 
Użyte technologie