Szczegóły oferty
Opis wyróżnionych obszarów działalności:
Oferta - Aplikacje webowe
Aplikacje webowe to ogólnie rozumiany zbiór programów oferujących usługi za pośrednictwem sieci Internet. Począwszy od najprostszych rozwiązań, mogą to być strony, sklepy internetowe czy systemy informacyjne. Przy bardziej zaawansowanych aplikacjach wymienić należy systemy zarządzania treścią (ang. CMS) lub serwisy społecznościowe typu Web 2.0. Wszystkie aplikacje webowe wykorzystują (albo przynajmniej powinny wykorzystywać) do swojego działania bazy danych.
W naszej ofercie proponujemy rozwiązania webowe służące jako znakomite uzupełnienie dla kampanii Mobilnego Marketingu - na przykład jako systemy do do zarządzania treścią przesyłaną użytkownikom, bądź system do aktualizacji danych o użytkownikach i treściach którymi się interesują.
Istnieje wiele języków i technologii wykorzystywanych przy tworzeniu aplikacji webowych. Do podstawowych należy zaliczyć najpopularniejszą w Internecie platformę LAMP (wykorzystującą język PHP i bazę danych MySQL) oraz bardziej zaawansowaną technologię, wykorzystywaną przy bardzo dużych projektach i rozwiązaniach korporacyjnych - Java 2 EnterpriseEdition.
Zapraszamy do współpracy!