Szczegóły oferty
Opis wyróżnionych obszarów działalności:
Oferta - Mobile Advergaming
Mobile Advergaming jest częścią Mobile Advertising, wydzielany jest z uwagi na specyficzny charakter, oraz może być wykorzystany jako główne narzędzie Marketingu Mobilnego. Idea umieszczania przekazu marketingowego w produktach dostarczających rozrywki nie jest nowa, nowatorskim podejściem jest wykorzystanie do tego celu ogólnie dostępnych, ale wciąż niszowych technologii. Podczas gdy większość firm oferuje swe usługi w ramach kampanii marketingowych opartych o sieć Internet, Mobile Solutions robi krok dalej - Mobile Advergaming wykorzystuje do tego celu telefon komórkowy.
Przekaz wykorzystujący Mobile Advergaming jest bardzo atrakcyjny zarówno z punktu widzenia nadawcy jak i odbiorcy. Koszt wykonania produktu jest relatywnie niższy niż reklamy w mediach tradycyjnych czy Internecie. Jednocześnie targetting jest o wiele bardziej precyzyjny. Specyfika możliwości dystrybucji produktu wiąże się łatwą procedurą instalacji i uruchomienia gry na telefonie klienta, jak również umożliwia jego jednoznaczną identyfikację. Użytkownicy protuktu typu Advergame pozytywnie odbierają przekaz marketingowy, nawet jeżeli jest bardzo inwazyjny (dla porównania inwazyjność reklamy w Internecie drażni odbiorców). Ponadto przekazy typu Mobile Advergaming cechują się wysoką responsywnością - adresat często (w porównaniu z innymi typami przekazów) reaguje odpowiada na przekaz, np. poprzez wysłanie SMSa.
 Zapraszamy do współpracy!