Szczegóły oferty
Opis wyróżnionych obszarów działalności:
Oferta - Mobile Advertising - technologie
Postęp technologiczny w ostatnich latach przyczynił się do znacznego rozwoju możliwości telefonów komórkowych. Tworząc aplikacje mobilne wykorzystujemy technologię Java 2 MicroEdition. Jest to platforma zaimplementowana i dostępna praktycznie we wszystkich telefonach komórkowych. Projektując grę czy aplikację uwzględniamy możliwości urządzeń przenośnych, dostosowujemy ich interfejs do małych wyświetlaczy i ograniczonej klawiatury, oraz optymalizujemy ilość obliczeń z uwagi na niewielką moc obliczeniową procesorów w urządzeniach przenośnych.
Do każdego tworzonego produktu przygotowujemy możliwie szeroki porting.