Szczegóły oferty
Opis wyróżnionych obszarów działalności:
FLEX-TECHnology
     FLEX-TECHnology to autorska metodyka wytwarzania aplikacji webowych w oparciu o predefiniowane moduły. Dzięki zastosowaniu rozwiązań FLEX-TECH czas implementacji ograniczany jest do niezbędnego minimum, a często nawet do zera! Pozwala to na znaczne ograniczenie kosztów.
     Dodatkowo, produkty wytwarzane z modułów FLEX-TECH można dostosować do istniejących w Państwa firmie baz danych. Opis modułów wraz z przykładowymi zastosowaniami znajduje się poniżej.
     Zobacz demonstracyjny panel!
adres: http://www.mobile-solutions.pl/flexo
login: shop
hasło: demo
Moduł autentykująco-autoryzacyjny
     Każda aplikacja wymaga implementacji modułu, który pozwoli na autentykację użytkowników, czyli potwierdzania tożsamości. Wykonywane jest to na podstawie unikalnego loginu i hasła. Dodatkowo każda operacja, taka jak wyświetlenie danych czy dowolna możliwość ingerencji (dodawanie, edycja, usuwanie) wymaga dodatkowo autoryzacji - stwierdzenia, iż użytkownik posiada specjalne uprawnienia do wykonania zadanej akcji. Z uwagi na wartość danych, moduł ten jest integralną częścią produktu.
Moduły prezentacji danych
     Dostęp do danych to w większości przypadków ich odczyt. Na potrzeby FLEX-TECH wyróżnione zostały trzy typy wizualizowania danych: pojedynczy rekord, tabela oraz drzewo. Każda formatka może składać się więcej niż z jednego modułu prezentacji.
     Do wszystkich prezentujących dane modułów istnieje możliwość przypisania formatek zależnych. W ich skład należy wymienić formularze dodawania/edycji danych, formatki do wysyłania wiadomości e-mail lub SMS oraz innych widoków, na przykład połączenie informacji zbiorczych faktury z jej szczegółami.
Moduł prezentacji danych - pojedynczy rekord
     Przeglądanie danych w postaci pojedynczego rekordu najlepiej sprawdza się dla wpisów o bardzo dużej ilości szczegółów. Dane prezentowane są na zasadzie par nazwa_danej - wartość. Dane te wyświetlane są kolejno, zgodnie z ustalonym priorytetem. Istnieje możliwość iterowania pomiędzy poszczególnymi rekordami.
Moduł prezentacji danych - tabela
     Najpowszechniej stosowany sposób prezentowania danych. Moduł umożliwia sortowanie po kliknięciu w nagłówek kolumny. W celu ułatwienia nawigacji, po najechaniu kursorem na rekord, wybrany wiersz jest podświetlany. Dodatkowo przygotowany został mechanizm do wykonywania operacji na wielu rekordach, np. wysyłanie wiadomości e-mail czy SMS do grupy, usuwanie wielu wpisów.
Moduł prezentacji danych - drzewo
     Prezentacja w postaci drzewa umożliwia przedstawienie danych z uwzględnieniem hierarchicznych zależności między nimi. Struktura taka najlepiej sprawdza się przy opisywaniu kategorii dla stron internetowych czy grup produktów. Przykładem wykorzystania może być hierarchia grup produktów i powiązana z każdą z nich lista produktów.
Moduł do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS
     Moduł ten umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych do pojedynczego odbiorcy lub grupy odbiorców. Dla każdej wiadomości istnieje możliwość określenia nazwy pojawiającej się w polu nadawcy. Moduł ten można zintegrować z dowolnym modułem prezentacji danych. Przy jego pomocy można wysyłać wiadomości z podziękowaniem za opłacenie faktury, przypomnienia o konieczności dokonania płatności, informacje o nowych produktach czy aktualnych promocjach.
Moduł do wysyłania wiadomości e-mail
     Moduł umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail do pojedynczego użytkownika lub grupy odbiorców. Można go zintegrować z dowolnym modułem prezentacji danych.
Moduł generujący raporty
     Moduł umożliwia wytworzenie raportu w wersji do druku na podstawie dowolnego modułu prezentacji. Ilość kolorów i układ danych jest optymalizowany jest pod kątem drukowania na kartkach A4. Wygenerowany ze szczegółów faktury raport stanowić może potwierdzenie zamówienia.
Moduł zarządzania kontentem mobilnym
     Moduł umożliwia wprowadzanie danych tak, aby mogły z nich korzystać urządzenia przenośne, przede wszystkim telefony komórkowe. Dane te są optymalizowane pod kątem przetwarzania na mniejszych wyświetlaczach i wolniejszych procesorach.
Moduł wprowadzania i modyfikacji danych
     Moduł pozwala na wprowadzanie lub modyfikowanie dowolnych danych przy użyciu zestawu kontrolek. W ich skład wchodzą pola tekstowe, pola numeryczne, pola jednokrotnego wyboru - listy rozwijane, pola jednokrotnego wyboru logicznego - tzw. checkbox, oraz edytor typu WYSIWYG, umożliwiający pełne formatowanie tekstu zgodnie ze specyfiką standardu XHTML.
Rozszerzanie i personalizacja modułów
     Jeżeli powyższe, podstawowe moduły nie wyczerpują w pełni Państwa potrzeb, możemy wytworzyć specjalnie dla Państwa nowy, dedykowany moduł. Przykładem dedykowanej formatki może być raport sprzedaży produktów w formie graficznego wykresu.
Zapraszamy do współpracy!
     W razie dodatkowych uwag czy pytań, proszę o kontakt.
     Zapraszam do współpracy!