Sposób aktualizowania danych
Demonstracja
Spośród wielu możliwych kryteriów podziału aplikacji mobilnych, najbardziej istotnym zarówno z punktu widzenia użytkownika końcowego jak i zamawiającego, jest podział pod względem sposobu aktualizacji danych. Można wyróżnić dwa sposoby aktualizowania danych: tryb offline i tryb online.
Aktualizacja offline zakłada utworzenie mobilnej aplikacji z danymi zapisanymi wewnątrz kodu. Przykładem takiego rozwiązania może być książka kucharska - przepisy kulinarne nie ulegają zmianom. Wydanie kolejnego tomu przepisów to utworzenie nowego zbioru MIDletów.
W przypadku aktualizacji danych online mobilna aplikacja dostaje do dyspozycji mechanizmy łączenia się z Internetem, pobierania danych od aplikacji webowej i ich ewentualnego zapisania. Zastosowanie tego typu aktualizacji wykorzystywane jest we wszelkiego rodzaju aplikacjach z cennikami produktów (ceny mogą relatywnie często ulegać zmianom), czy aplikacjach zintegrowanych z portalami społecznościowymi.
Wybór sposobu aktualizacji danych zależy od charakteru i przeznaczenia aplikacji. Opracorane mechanizmy przedstawiliśmy w postaci interaktywnych prezentacji.