Sposób aktualizowania danych


Inne wykonane projekty


Aplikacje FLEX-TECHnology
Demonstracja - Aktualizowanie online
Aktualizacja danych wykorzystująca połączenie z Internetem. Aplikacja mobilna w wybranym momencie (np. przy uruchamianiu aplikacji) nawiązuje komunikację z aplikacją webową i pobiera dane.
Algorytm modyfikowania danych z punktu widzenia zamawiającego:
  1. w dowolnym momencie użytkownik pobiera i instaluje aplikację mobilną na swoim telefonie
  2. administrator treści modyfikuje zawartość w bazie danych zgodnie z przyjętym harmonogramem
  3. użytkownik docelowy otrzymuje dane w momencie zainicjowania procesu aktualizacji
Do zarządzania treścią oraz interfejsami komunikacji po stronie aplikacji mobilnej i webowej przygotowujemy specjalne systemy CMS.