Portfolio
Realizacje -  demonstrator usługi Common Operational Picture w trójwymiarowym środowisku GIS
Usługa Common Operational Picture stanowi element systemu wspomagania decyzji na poziomie operacyjnym. Celem usługi COP jest dostarczenie zagregowanego i zdekonfliktowanego obrazu pola walki w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Realizacja zadania wymaga integracji z wieloma źródłowymi systemami, z których każdy ma wyspecyfikowany interfejs komunikacji. Dane gromadzone są w jednej bazie faktów i na tej podstawie generowany jest obraz w zadanej semantyce wizualizacji. Zapewnienie możliwości podmiany semantyki to jeden z głównych aspektów projektu. W ramach pracy pt. "Wizualizacja elementów pola walki w przestrzeni 3D z wykorzystaniem cyfrowego modelu wysokościowego DTED" Kamil Krasowski, właściciel firmy Mobile Solutions, przygotował demonstrator usługi. Innowacyjność rozwiązania polega na wygenerowaniu trójwymiarowego modelu powierzchni terenu na podstawie danych wysokościowych. Model 3D może być dodatkowo teksturowany podkładem mapowym. Demonstrator ma zaimplementowaną możliwość zasilania danymi z zewnętrznych serwerów WebMapServices.
 
     Demonstrator zaimplementowany został w języku Java, z wykorzystaniem bibliotek Java OpenGL, umożliwiających generowanie projekcji 3D. Moduł wizualizacji zintegrowany został z aplikacją OpenMap - zewnętrznym systemem informacji geograficznej (GIS). Przygotowane zostały dwie animacje prezentujące możliwości zaimplementowanego projektu:

arrow   demonstracja interakcji z zewnętrznymi systemami

arrow   demonstracja możliwości demonstratora w zakresie generowania terenu 3D