Portfolio
Realizacje -  projekt badawczy Network Enabled Capabilities
Projekt badawczy o nazwie Network Enabled Capabilities realizowany jest przez Konsorcjum Operacji Sieciocentrycznych. Kamil Krasowski, właściciel marki Mobile Solutions, brał udział w projekcie jako podwykonawca ze strony Wojskowej Akademii Technicznej - jednego z konsorcjantów. Temat zrealizowanego zadania to: "Zaprojektowanie i wykonanie mechanizmu SOA wykrywania usług RMI serwerów zobrazowania mapowego na potrzeby rozproszonego środowiska GIS".
 
Projekt architektury zobrazowany został na rysunku poniżej.
 
Architektura opracowanego rozwiązania