Trudne pojęcia
Słownik - Java 2 EnterpriseEdition
Wersja języka przeznaczona dla rozwiązań korporacyjnych, posiada największą funkcjonalność w porównaniu z Java 2 MicroEdition (J2ME) oraz Java 2 StandardEdition (J2SE).