Portfolio
Realizacje - P.P.H. Bartek
Współpraca z firmą P.P.H. Bartek rozpoczęła się pod koniec 2004 roku. Internet, dając możliwość relatywnie taniej promocji firmy i możliwość prezentacji oferty potencjalnym kontrahentom z całego świata, niejako wymusił posiadanie firmowej strony internetowej. Początkowo powstała statyczna strona - wizytówka firmy. Następnie strona została rozszerzona o statyczny cennik, który w pewnym momencie stał się niewystarczający. Dlatego konieczne stało się wdrożenie systemu do zarządzania bazą produktów. Wymagania na promocję w Internecie zostały spełnione.
W grudniu 2007 roku wdrożony został innowacyjny projekt - Mobilny Katalog Produktów. Podjęte wyzwanie zakładało zaprojektowanie i wykonanie MIDletów, które przy wykorzystaniu protokołu http pobierze aktualizację oferty i umożliwi jej przeglądanie bez konieczności każdorazowego nawiązywania połączenia z Internetem. Podobnie jak w przypadku innych naszych produktów, każdy klient jest identyfikowalny na podstawie generowanego automatycznie unikalnego identyfikatora.
 
Użyte technologie