Portfolio
Realizacje - WygodneSoczewki.pl
Strona i sklep internetowy wykonany na potrzeby prowadzenia działalności komercyjnej w sieci Internet. Do administracji przygotowany został dedykowany system zarządzania treścią, bazą produktów, bazą klientów oraz zamówieniami. System zarządzania obejmuje konto administratora ze wszystkimi przewidzianymi funkcjonalnościami, oraz konto ekspedienta, umożliwiającą realizację zamówień (funkcjonalność ograniczona). Definiowanie produktu powoduje jednoczesne przyszeregowanie go do kilku kategorii.
Składając zamówienia, klient ma możliwość pobieżnego zapoznania się z historią zamówień razem ze statusami przypisanymi zamówieniom. Zanim zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, wymaga potwierdzenia od klienta. Definiując konto klienta podawany jest adres e-mail, na który zostaje automatycznie wysyłany list z linkiem potwierdzającym zamówienie.
 
Użyte technologie