Portfolio
Realizacje - Project4You
Współpraca z firmą Project4You skupia się na implementacji kodu sklepów internetowych.
Pierwszy projekt, zrealizowany w październiku 2006 roku obejmował utworzenie sklepu internetowego z możliwością dostępu do historii zamówień, faktur. W ramach systemu zarządzania istnieje możliwość definiowania kategorii klientów do których przypisywany jest konkretny klient wraz z przypisywanymi grupom rabatami. W ramach jednego klienta można przypisać więcej niż jedno konto, umożliwiające dokonywanie zamówienia. Sprzedawane produkty przypisywane są do grup, drzewo grup można dowolnie modyfikować (brak ograniczeń na ilość kategorii i zagnieżdżeń dla podkategorii). Z każdym produktem skojarzony jest jego rodzaj (baza rodzajów produktów, rodzaj jest niezależny od grupy), oraz producent (zarządzanie bazą producentów). W panelu administracyjnym jest możliwość sprawdzenia statystyk sprzedaży konkretnych artykułów, można wygenerować fakturę dla konkretnego klienta (rozumianego jako korporację, a nie konto z którego zamówienia zostały wykonane). Została również zaimplementowana możliwość przeglądania, modyfikowania oraz usuwania zamówień i faktur. Po zalogowaniu do panelu administracyjnego wystarczy jedno kliknięcie, aby wykonać kopię zapasową całej bazy danych.
W marcu 2008 roku zakończone zostały dwa projekty połączone w jeden. Współpraca dotyczyła utworzenia sklepu internetowego oraz w pełni reużywalnego systemu do zarządzania. Funkcjonalności w stosunku do pierwszego projektu zostały okrojone. Część webowa do zarządzania sklepem umożliwia dynamiczne generowanie administratorów, określanie ich uprawnień do konkretnych obszarów zgrupowanych w zakładki. Produkty w sklepie mogą być niewidoczne dla niezalogowanych użytkowników (lub zalogowanych, ale bez uprawnień do podglądu produktów ukrytych). Wszelkie aktywności, zarówno użytkowników w sklepie jak i administratorów w panelu są autoryzowane sesjami w bazie danych. Istnieje możliwość weryfikacji i zidentyfikowania akcji wykonanej przez dowolnego użytkownika, oraz możliwość tworzenia statystyk dla poszczególnych podstron sklepu. Sklep został zintegrowany z płatnościami on-line (Przelewy24.pl).
 
Użyte technologie