Sposób aktualizowania danych


Inne wykonane projekty


Aplikacje FLEX-TECHnology
Demonstracja - Aktualizacje offline
Aktualizowanie danych offline określa sposób modyfikowania zawartości z punktu widzenia użytkownika końcowego jako działanie nie wymagające dostępu do Internetu. Opracowane, autorskie rozwiązania umożliwiają dokonywanie zmian do tego stopnia, iż końcowe produkty są postrzegane jako unikalne w swoim rodzaju.
Algorytm modyfikowania danych z punktu widzenia zamawiającego:
  1. Opracowanie treści dla potrzeb mobilnej aplikacji
  2. Utworzenie bazy danych z opracowaną treścią
  3. Uruchomienie aplikacji generującej MIDlety
  4. W efekcie powstaje gotowy produkt - zbiór MIDletów zgodny ze zdefiniowanym portingiem.
Do tworzenia bazy danych i systemu generowania mobilnych aplikacji mamy przygotowany własny system CMS z możliwością jego kastomizacji.