Trudne pojęcia
Słownik - MySQL
System zarządzania relacyjnymi bazami danych. Jest uznawany za jeden z szybszych serwerów bazodanowych, co znacząco wpłynęło na popularność w Internecie. Razem z systemem Linux, serwerami WWW Apache oraz językiem PHP stanowi część platformy LAMP.