Trudne pojęcia
Słownik - JavaScript
Skryptowy, obiektowy język programowania, najczęściej wykorzystywany przy tworzeniu stron internetowych. Niezależny od systemu operacyjnego, interpretowany przez przeglądarkę internetową - przez co jest bardzo zależny od przeglądarki, a wytworzony kod nie zawsze jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi przeglądarkami jednocześnie.
Najczęściej wykorzystywany do zapewnienia interaktywności między aplikacją webową (wyświetlaną przy użyciu przeglądarki internetowej) a użytkownikiem. Obecnie JavaScript staje się coraz bardziej popularny dzięki technologii AJAX.