Trudne pojęcia
Słownik - PHP
PHP to skryptowy język programowania wykorzystywany przy tworzeniu dynamicznych stron WWW. Najczęściej stosowany jest do przetwarzania skryptów po stronie serwera. Wraz z systemem operacyjnym Linux, serwerem WWW Apache oraz bazami MySQL, stanowi część platformy LAMP.