Sposób aktualizowania danych


Inne wykonane projekty


Aplikacje FLEX-TECHnology
Demonstracja - Porównanie rozwiązań
      Aktualizowanie offline       Aktualizowanie online
  zmiana treści wymaga zainstalowania nowej aplikacji
 
  zmiana treści odbywa się w momencie procesu aktualizowania
 
  użytkownik końcowy nie ponosi kosztów związanych z aktualizacją danych*
 
  aktualizowanie danych wiąże się z dodatkowymi kosztami - połączenie z Internetem
 
  możliwość kastomizacji funkcjonalności w momencie zmiany treści**
 
  brak możliwości kastomizacji funkcjonalności
 
  znaczne ograniczenia związane z monitorowaniem operacji użytkowników   możliwość tworzenia zaawansowanych statystyk związanych z operacjami wykonywanymi przez użytkowników

* założenie pomija koszt związany z pobieraniem samej aplikacji
** ponieważ aplikacja ze zmienioną treścią musi być ponownie instalowana, można zmodyfikować kod aplikacji