Trudne pojęcia
Słownik - MIDlet
MIDlet to aplikacja napisana w języku Java 2 MicroEdition z przeznaczeniem dla urządzeń z konfiguracją CLDC lub CDC i profilem MIDP, czyli przede wszytkim dla telefonów komórkowych lub PDA. MIDletem może być na przykład gra lub katalog produktów.