Trudne pojęcia
Słownik - eXtensible Markup Language
W wolnym tłumaczeniu rozwinięcie skrótu znaczy tyle co Rozszerzalny Język Znaczników. XML to uniwersalny język zaliczany do języków formalnych, wywodzący się z rodziny języków SGML (każdy dokument XML jest również dokumentem SGML). XML służy do strukturalizacji prezentacji danych, umożliwia łatwą wymianę dokumentów między różnymi systemami, co przyczyniło się do jego popularyzacji. Język XML jest rekomendowany przez organizację W3C.