Trudne pojęcia
Słownik - XHTML
XHTML to po rozwinięciu skrótu Extensible HyperText Markup Language, czyli rozszerzalny hipertekstowy język znaczników. Wywodzi się z języków HTML i XML, jego specyfikacją zajmuje się organizacja W3C. Dokumenty zgodne ze standardem XHTML są jednocześnie zgodne ze specyfikacją XML. Dużą zaletą języka XHTML jest możliwość łączenia z innymi językami zgodnymi z XML, np. SVG - Scalable Vector Graphics, dzięki wykorzystaniu mechanizmu przestrzeni nazw XML (ang. namespace).