Trudne pojęcia
Słownik - Web 2.0
Termin Web 2.0 dotyczy serwisów internetowych, których zawartość generowana jest przez użytkowników danego serwisu. W przeciwieństwie do "standardowych" stron, serwisy te w inny sposób wykorzystują dostępne zasoby.