Trudne pojęcia
Słownik - Swing
Rodzaj bilbioteki graficznej dla Java 2 StandardEdition (J2SE). Zbiór komponentów biznesowych przyspiesza proces tworzenia graficznego interfejsu aplikacji.