Trudne pojęcia
Słownik - Java 2 MicroEdition
Jest to jedna z wydzielonych pod względem funkcjonalnym części języka Java. Firma Sun Microsystems podzieliła język Java na trzy części: Micro (J2ME), Standard (J2SE) i Enterprise (J2EE). Gałąź Enterprise przeznaczona jest dla rozwiązań korporacyjnych, gałąź Standard obejmuje podstawową funkcjonalność języka, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości tworzenia zaawansowanych aplikacji.
Gałąź Micro przeznaczona jest dla urządzeń o ograniczonych możliwościach obliczeniowych. Z platformą MicroEdition wiążą się pojęcia CLDC - Connected Limited Device Configuration lub CDC - Connected Device Configuration. Na podstawie konfiguracji budowany jest profil urządzenia, opisany jako JSR 37 - MIDP czyli Mobile Information Device Profile.
Użytkowane telefony komórkowe posiadają obecnie CLDC w wersji 1.1, która w porównaniu z CLDC 1.0, pozwala na wykorzystywanie do obliczeń liczb niecałkowitych, oraz udostępnia między innymi funkcje trygonometryczne, oraz profil MIDP 2.0. Zgodnie z teorią, kod napisany dla urządzenń zgodnych ze specyfikacją CLDC 1.1 i MIDP 2.0 powinien być reużywalny na każdym urządzeniu zgodnym z daną specyfikacją (z pominięciem API, właściwych danym modelom), praktyka pokazuje, że, niestety, przeważnie jest inaczej i dla każdej aplikacji specyfikuje się porting.
Aplikacje napisane w J2ME noszą nazwę MIDlety.