Trudne pojęcia
Słownik - protokół HTTP
Najpopularniejszy protokół przesyłania danych w sieci Internet. Określa metodę żądań klienta (GET lub POST) oraz formę odpowiedzi serwera. Wykorzystywany przez przeglądarki internetowe do pobierania treści stron internetowych. Komunikację przez protokół HTTP można implementować na urządzeniach mobilnych zgodnych z MIDP od wersji 1.0.