Trudne pojęcia
Słownik - HTML
Hipertekstowy język znaczników (ang. HyperText Markup Language). Najczęściej wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Pozwala na opisanie struktury informacji zebranych w dokumencie jednocześnie określając formatowanie tekstu (nagłówki, paragrafy, listy, itp.), jednocześnie umożliwiając osadzenie różnego rodzaju multimediów (grafiki, filmów czy dźwięku). Język jest w pełni niezależny od systemu operacyjnego (jest interpretowany przez przeglądarkę).