Trudne pojęcia
Słownik - framework
Jest to określenie struktur, bibliotek, narzędzi lub API (ang. Application Programming Interface) wspomagających tworzenie, rozwijanie bądź testowanie tworzonej aplikacji. Wykorzystywanie framework`ów przyspiesza tworzenie aplikacji i zmniejsza koszt ich realizacji.