Trudne pojęcia
Słownik - AJAX
Idea AJAX (ang. Asynchronous JavaScript And XML) nie jest nowa. Dotyczy tworzenia aplikacji webowych umożliwiając interakcję użytkownika z serwerem bez każdorazowego przeładowania otwartej formatki, co stanowi zaletę tak tworzonych aplikacji. Jednocześnie AJAX posiada wady - asynchroniczność oraz brak pozycjonowania wynikający z faktu, iż wyszukiwarki nie interpretują kodu napisanego w JavaScript.