XXIV Sympozjum Koła Zainteresowań Cybernetycznych
Praca napisana w ramach XXIV Sympozjum Koła Zainteresowań Cybernetycznych w roku 2008 swoją tematyką odbiega od urządzeń mobilnych. Przy współpracy z Andrzejem Gałką powstał artykuł pod tytułem "Warstwa przetwarzania danych semantycznych dedykowana narzędziom wspomagania decyzji na przykładzie danych o incydentach terrorystycznych". Dotyczył on zastosowania zbudowanej na bazie ontologii sieci semantycznej związanej z różnego rodzaju incydentami terrorystycznymi. Opisywał sposób pozyskiwania wiedzy przy użyciu systemu wieloagentowego, zaimplementowane narzędzia wizualizacji grafu oraz podsumowywał utworzony wysiłkiem pięcioosobowej grupy portal ściśle związany z tematem pracy.
Praca została wyróżniona na Konkursie Rektorskim WAT w 2008 roku!