XXII Sympozjum Koła Zainteresowań Cybernetycznych
W ramach XXII Sympozjum Koła Zainteresowań Cybernetycznych (17 listopada 2006) napisałem pracę pt. "Szkielet integracji urządzeń przenośnych standardu Java Micro Edition z wykorzystaniem protokołu Bluetooth". W pracy skupiam się na różnych możliwościach protokołu Bluetooth i jego praktycznych zastosowaniach. Przedstawiam podstawowe informacje na temat profili usług Bluetoot na przykładzie drukarek. Opisuję możliwości podłączenia poprzez protokół Bluetooth klienta (np. telefon komórkowy) z drukarką posiadającą wbudowany adapter lub wykorzystującą serwer wydruku (print-server) z takim adapterem. Opisuję Printer Command Language (PCL, posłużyłem się wersją oznaczoną jako PCL-5), wykorzystywany do komunikacji z drukarką.
Efektem pracy jest aplikacja umożliwiająca wykonanie prostego wydruku bezpośrednio z telefonu komórkowego.
Praca została nagrodzona III miejscem w Konkursie Rektorskim w 2006 roku.
Osoby zainteresowane tematyką, zachęcam do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi z XXII Sympozjum Koła Zainteresowań Cybernetycznych.