XXI Sympozjum Koła Zainteresowań Cybernetycznych
Moją pierwszą publikacją jest referat pod tytułem "Synchronizacja danych z wykorzystaniem Generic Connection Framework oraz protokołu Bluetooth na urządzeniach przenośnych MIDP 2.0" napisany i wygłoszony w ramach XXI Sympozjum Koła Zainteresowań Cybernetycznych (17 listopada 2005 roku). W pracy w dużym skrócie omawiam platformę Java 2 MicroEdition, technologię Bluetooth oraz Bluetooth API (JSR-82). W pracy proponuję różne możliwe zastosowania protokołu Bluetooth, takie jak sieci rozproszone czy gry multiplayer. W skład referatu wchodzą fragmenty kodu źródłowego z napisanego przeze mnie MIDletu demonstrującego działanie komunikacji Bluetooth na przykładzie połączenia dwóch telefonów i wysyłania między nimi komunikatów. Osoby zainteresowane zachęcam do lektury materiałów konferencyjnych z XXI Sympozjum.