Trudne pojęcia
Słownik - SMS-Premium
Jedna z metod płatności mobilnych, polegająca na wysłaniu SMSa pod numer specjalny numer.